ro . ru . en

Asociația Națională a Apicultorilor din Republica Moldova

Noutati . Reportaje . Articole recenteCalendar apicol - Ianuarie (Partea II)

În această lună de iarnă ca de fapt în toate lunile de iarnă stuparul trebuie să aibă în vedere următoarele:

Acţiuni specifice:

În stupină:

- Vizitarea periodică a stupinei, de două ori pe săptămână sau cel puţin o dată;
- Controlul auditiv al familiilor , ascultarea stupilor cu ajutorul unui tub subţire din cauciuc sau lipind şi apăsând urechea pe peretele stupului. De obicei în a doua jumătate a lunii ianuarie, dacă apare puietul, zumzetul, sesizat cu ocazia controlului auditiv sporeşte la o uşoară lovire a peretelui stupului apoi scade; îndreptarea stărilor anormale ivite.
- Cu ocazia controlului, cel puţin o dată la două săptămâni cu ajutorul unei sârme îndoite în formă de L se va îndepărta cu grijă albina moartă de pe fundul stupului şi de la urdiniş; lucrarea se poate efectua mai uşor dacă pe fundul stupului a fost aşezată din toamnă o foaie (hârtie) de control sau un carton. Resturile de pe fund scoase cu sârma sau cu foaia de control vor fi atent observate întrucât ele dau indicaţii exacte asupra mersului iernării;
- Curăţirea zăpezii şi gheţii la urdiniş;
- Ca şi în luna trecută, dacă sunt condiţii favorabile se vor efectua lucrările cunoscute care vizează înlesnirea zborurilor de curăţire în zilele favorabile;
- Dacă tehnologia de creştere sau nevoia - respectiv situaţia concretă din stupi - impun hrăniri mai ales din cauza insuficienţei, epuizării sau inaccesibilităţii hranei se vor prepara şi administra turtele din zahăr şi miere, şerbetul din zahăr sau plăcile din zahăr candi.
- Protecţia suplimentară a stupinei contra vânturilor;
- Prevenirea neliniştirii albinelor provocată de păsări de curte, ciocănitoare, şoareci ş.a.

În atelierul stupinei

- Ca şi în decembrie în această lună continuă recondiţionarea uneltelor şi utilajelor apicole ştiut fiind că prin această acţiune se măreşte considerabil durata de folosinţă a lor, se micşorează cheltuielile, respectiv preţul de cost al produselor apicole şi cresc corespunzător veniturile care definesc profitul în apicultură;
- Reformarea fagurilor vechi sau necorespunzători care sunt destinaţi obţinerii cerii este o lucrare ce continuă ea asigurând în stupină efectuarea a ceea ce se denumeşte...
- Extracţia şi condiţionarea cerii, lucrări în urma cărora se obţin calupii de ceară care, comercializaţi la schimb, vor asigura echipamentul de faguri artificiali necesari primenirii anuale a cuibului şi a setului de faguri de strânsură din corpurile sau magazinele menite obţinerii recoltelor de miere în sezonul apicol activ.
- Deparazitarea fagurilor de rezervă clădiţi prin expunere la ger.
- Încheierea ramelor, găurirea apoi însârmarea lor şi lipirea fagurilor artificiali sunt lucrări secvenţionate conform înşiruirii de la începutul frazei, această acţiune este de mare importanţă în a asigura la timpul potrivit şi la nivelul necesarului fagurii în care albinele vor creşte puietul şi vor strânge recoltele de miere şi păstură.
- Confecţionarea de stupi noi;
- Curăţirea şi sortarea seminţelor de plante melifere.

La masă şi în reuniuni publice:

- Se întocmeşte - dacă nu s-a întocmit - bilanţul de venituri şi cheltuieli al stupinei pe anul expirat. Analizând atent structura şi nivelul cheltuielilor ca şi structura şi nivelul veniturilor, făcând diferenţa dintre venituri şi cheltuieli vom deduce profitul.
- Având datele de analiză a sezonului apicol activ din anul trecut se va întocmi Planul de activitate al stupinei pe anul apicol în curs, dacă el nu a fost întocmit în cursul lunii trecute.
- Dacă avem deja Plan tehnico-organizatoric, întocmim şi Planul de venituri şi cheltuieli. Dacă ele au fost deja puse pe hârtie este bine să le revedem şi să imaginăm, până la definitivare, variante,, astfel ca să putem alege soluţia cea mai bună în stare să asigure optimizarea profitului stupinei chiar în condiţii meteorologice mai puţin favorabile.
- Ridicarea nivelului profesional prin studierea literaturii de specialitate, participarea la cursuri de scurtă durată şi conferinţe, schimburi de experienţă cu tematici apicole reprezintă un bun câştigat tocmai spre a putea să ne corectăm eventualele greşeli din timpul sezonului apicol trecut şi a fi în stare să proiectăm un Plan realist de activităţi tehnico-organizatorice pentru sezonul apicol activ următor. Se ştie că un plan bine întocmit este pe jumătate îndeplinit.; citind sau recitind literatura de specialitate, pe lângă că ne îmbogăţim sau reîmprospătăm cunoştinţele atât de necesare, scăpăm şi de meteahna proprie acelor apicultori care, suficienţi şi înfumuraţi, pretind că le ştiu pe toate. Chiar aşa?

Este bine să ştim că

- În timpul lunii ianuarie o familie de putere medie consumă circa 1 kg de miere;
- Tot o familie de putere medie degajă în timpul iernii o cantitate de umiditate sub formă de vapori de apă ce însumează în greutate mai mult de 5 kg.
- Prezenţa parazitului Varroa poate provoca afânarea excesivă a ghemului de iernare ceea ce are drept urmare instabilitatea temperaturii din ghem şi scăderea şi moartea albinelor pe fundul stupilor;
- Cu cât sunt mai puternice şi mai de durată acţiunile factorilor neprielnici perturbatori cu atât mai activă este reacţia familiilor de albine faţă de aceştia. Se înţelege că şi uzura albinelor este mult mai mare decât în cazul unei iernări liniştite deci normale;
- Cuibul bine organizat, cu suficiente rezerve de hrană (miere + păstură) de calitate şi accesibile ghemului reprezintă garanţia unei bune iernări. Şi invers.

Nu uitaţi

Veţi contribui la menţinerea puterii familiilor, condiţie de bază pentru realizarea producţiilor ridicate, prin :
. prevenirea neliniştirii albinelor;
. adăpostirea stupinei contra curenţilor;
. amplasarea stupinei în plin soare;
. stimularea zborurilor de curăţire;

Aplicând aceste măsuri micşoraţi uzura albinelor şi consumul de hrană, scădeţi mortalitatea albinelor şi asiguraţi astfel menţinerea puterii şi vigorii familiilor de albine.

Partea I