ro . ru . en

Asociația Națională a Apicultorilor din Republica Moldova

Noutati . Reportaje . Articole recenteCalendar apicol - Noiembrie (Partea II)

Pe agenda de lucru a apicultorului sunt înscrise în această lună următoarele

Acţiuni specifice

În stupină

- Completarea ultimelor lucrări sau secvenţe din lucrările pregătitoare pentru iarnă, aceasta bineînţeles dacă vremea permite întârziaţilor să facă ceea ce n-au făcut în timp util.

- Supravegherea mersului iernării prin vizite periodice în stupină, "ascultarea" stupilor şi interpretarea celor auzite.

- Îndepărtarea grabnică a situaţiilor necorespunzătoare care se pot constata cu prilejul vizitelor.

- Stimularea executării de albine a zborurilor de curăţire în însorite şi călduroase.

- Topirea şi condiţionarea cerii rezultată din fagurii reformaţi, din clăditoare sau din descăpăceală.

- Recondiţionarea, curăţirea dezinfecţia şi vopsirea stupilor ca şi lucrarea anterior enumerată se fac în atelierul stupinei (dacă acesta există şi este amenajat corespunzător).

În atelierul stupinei

- Extracţia şi condiţionarea cerii.

- Reparaţia stupilor şi utilajelor.

- Plantarea arborilor şi arbuştilor meliferi.

- Strânsul seminţelor de la speciile forestiere.

- Însămânţarea faceliei, coriandrului şi altele (sub zăpadă).

- Întocmirea graficului culesului din sezonul expirat.

Organizatorice

- Procurarea de utilaje şi materiale.

- Controlul reparaţiilor.

- Ridicarea calificării profesionale.

- Analiza rezultatelor stupinei.

- Procurarea de cărţi şi abonarea la revistele de specialitate.

Este bine să ştim că ...

Păstrarea ramelor cu faguri artificiali o perioadă mai îndelungată este influenţată de uscăciune, înainte de a fi folosiţi prin introducerea în stupi aceşti faguri se ţin 1-2 minute la soare. Astfel ceara îşi recapătă aspectul lucios.

Reformarea fagurilor de cuib se face după folosirea lor timp de 2-3 ani, adică după creşterea în ei a 10-12 generaţii de albine.

Apicultorii zgârciţi sau prea economi se înşeală; mai bine să rămână miere neconsumată în primăvară decât să nu ajungă în timpul iernii şi familia să sufere sau chiar să piară de foame.

În iarnă intră albinele crescute în cursul lunii august şi începutul lunii septembrie dintre acestea multe trăind chiar până în luna mai. Cele crescute în prima jumătate a lunii iulie sunt neviabile în perioada iernii.

În fagurele STAS (435x300 mm) pe ambele feţe sunt circa 9.100 de celule din care sunt bune (corespunzătoare) doar 7-8.000 în rama de stupi multietajaţi sunt circa 6.300 de celule.

La temperaturi mai mici de +8°C albinele amorţesc, la peste +38°C puietul moare iar la mai mult de +40°C mor toate albinele.

O iernare fără griji, situaţii anormale şi fără intervenţii de avarie va bucura pe apicultorul care s-a preocupat din timp cu pricepere, cu profesionalism şi dragoste de albine respectându-şi condiţia de stupar şi de om care, liber fiind, şi-a ales drumul vieţii însoţind, ocrotind şi protejând albinele. El va fi însoţit mereu de aceste minunate insecte atunci când se află în stupină, în afara ei, acasă în familie, ca şi atunci când citeşte, lună de lună, pe site, calendarul de faţă. Oare am exagerat cu ceva referindu-mă la gândul bun şi fapta bună proprii stuparilor optimişti, fericiţi şi prosperi?

Nu uitaţi
Veţi menţine puterea familiilor de albine asigurându-le liniştea. Luaţi măsuri de stimulare a zborurilor târzii de curăţire, care au o influenţă binefăcătoare asupra iernării.

Partea I . Partea II